Himalayan Silver Birch – BETULA utilis ‘Jacquemontii’ 45lt – April


Himalayan Silver Birch - BETULA utilis 'Jacquemontii' 45lt - April

Himalayan Silver Birch – BETULA utilis ‘Jacquemontii’ 45lt – April

Himalayan Silver Birch - BETULA utilis 'Jacquemontii' 45lt - April

×

Himalayan Silver Birch - BETULA utilis 'Jacquemontii' 45lt - April

×